..

Aby zakupić certyfikat CentCert, należy wykonać następujące kroki:

1. Rejestracja na stronie WWW 

Na początku powinni Państwo wprowadzić do formularz na stronie WWW, wszystkie dane, które są potrzebne do wystawienia certyfikatu i podpisania umowy. Po dopełnieniu tego kroku dostaną Państwo na swoją skrzynkę pocztową automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia zgłoszenia i weryfikacji adresu e-mail. W treści otrzymanego e-maila znajdą Państwo adres strony WWW, pod który należy się udać, potwierdzając tym samym poprawność zgłoszenia. Uwaga! Gdyby do Państwa zgłoszenia wkradły się jakieś drobne błędy, można będzie jeszcze je poprawić w Punkcie Rejestracji. 

2. Wizyta w Punkcie Rejestracji. 

Następnie należy się udać do mw4it  ul. 11 Listopada 13, 41-303 Dąbrowa Górnicza   po uprzednim ustaleniu terminu (telefon, e-mail), pamiętając o zabraniu niezbędnych dokumentów. Lub zamówić wizytę Inspektora Rejestracji w siedzibie Klienta.

Za wybrany wcześniej zestaw można zapłaci na konto:
BRE Bank S.A.47 1140 1010 0000 5310 2900 1001
W tytule przelewu trzeba zamieścić imię i nazwisko Subskrybenta.


Przy odbiorze zestawu należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty.


Kolejne czynności, jakie trzeba wykonać w punkcie rejestracji to: podpisanie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych (wzór umowy), uiszczenie opłaty za usługę (patrz Oferta w zakresie certyfikatów kwalifikowanych)

oraz odbiór wybranego zestawu, w skład którego wchodzi karta procesorowa z kluczem do podpisu oraz certyfikat kwalifikowany.

Karta jest nieaktywna. Jest chroniona transportowym kodem PIN, ale nie ma nadanego docelowego kodu PIN oraz kodu PUK. Przed aktywowaniem karty nie ma możliwości użycia klucza zapisanego na karcie, co daje Subskrybentowi pewność, że nikt nie użył klucza zapisanego na karcie.   

3. Aktywacja karty

Do aktywacji karty służy program PEM-HEART Signature, który znajdą Państwo w swoim zestawie certyfikacyjnym (można go też pobrać  ze strony). Do aktywacji karty potrzebny jest także PIN transportowy.

Aby uzyskać PIN transportowy, należy odebrać e-mail wysłany do Państwa przez CenCert i przejść pod wskazany w nim adres strony WWW. Tam po potwierdzeniu Państwa tożsamości, wyświetlony zostanie PIN transportowy chroniący kartę procesorową.

Następnie po uruchomieniu programu PEM-HEART Signature trzeba aktywować kartę, wprowadzając nowy PIN (który będzie chronił zawartość karty) oraz PUK (potrzebny w przypadku zablokowania PIN).

Karty nie da się użyć bez kodów PIN i PUK.

Po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej czynności karta procesorowa z kluczem i certyfikatem jest aktywna i gotowa do użytku.