Podpis Elektroniczny

mw4it Mobilny Partnerski Punkt Rejestracji

 

CenCert

 obsługa i instalacja w siedzibie klienta !!!

zadzwoń: 517 446 789

 

 jak kupić

jakie dokumenty

 Cennik

Certyfikatu CenCert  można używać od razu !

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. każdy podmiot zatrudniający więcej niż 5 pracowników jest zobligowany do składania deklaracji PIT-11, CIT-8 oraz IFT-2 wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma taką samą moc prawną jak tradycyjny podpis składany odręcznie.

Podpis cyfrowy z załącznikiem to informacja dołączona do danych, umożliwiająca weryfikację ich autentyczności i integralności. Norma ISO 7498-2 definiuje podpis cyfrowy jako: „dane dołączone do danych lub ich przekształcenie kryptograficzne, które pozwala odbiorcy danych udowodnić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem‖. Ważny podpis cyfrowy umożliwia stwierdzenie, że dokument został stworzony przez określonego autora oraz nie został zmieniony podczas przesyłania. Każdy podpis cyfrowy składany przez tego samego użytkownika jest inny (wyjątek stanowi podpisywanie tego samego dokumentu z wykorzystaniem dopełnienia nielosowego). Natomiast podpis własnoręczny powinien być zawsze taki sam. Podpis cyfrowy jest wielokrotnie trudniejszy do podrobienia od podpisu własnoręcznego.

 

e-podpis to niezbędne narzędzie usprawniające pracę. Zapewnia oszczędność czasu, odpada ręczne wypełnianie i podpisywanie dokumentów, pieczętowanie, kopertowanie i wysyłka. Podpisane dokumenty przesyłane są natychmiast do urzędu, a my otrzymujemy automatyczne poświadczenie ich odbioru.
Z każdym dniem aktywowane się nowe e-usługi,  już dziś bez wychodzenia z biura załatwić można wiele spraw:

 • składanie deklaracji ZUS,
 • składanie wniosków do ZUS, np. o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami,
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej,
 • składanie e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) (esp.uzp.gov.pl),
 • składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • wysylanie urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej,
 • nadawanie mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet,
 • pozyskiwanie wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (pdi.cors.gov.pl),
 • uczestniczenie w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • podpisywanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
 • zgłaszanie drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
 • składanie e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG),
 • nadawanie elektronicznym odpisom i zaświadczeniom wydawanym przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, mocy prawnej dokumentów urzędowych,
 • składanie drogą elektroniczną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosków o dotacje unijne (www.parp.gov.pl),

 

mw4it

podpis elektroniczny Dąbrowa Górnicza e-podpis Dąbrowa Górnicza podpis elektroniczny Będzin e-podpis Będzin podpis elektroniczny Sosnowiec e-podpis Sosnowiec podpis elektroniczny Czeladź e-podpis Czeladź